ระบบบัญชีผู้เสียภาษีรายตัว (Excise+) บริการด้าน Digital ของกรมสรรพสามิต ให้ผู้ประกอบการเรียกดูธุรกรรมต่างๆ ทั้งงานทะเบียนรายตัว
ทะเบียนใบอนุญาต ทะเบียนสินค้า/บริการ งานชำระภาษี งานงบเดือน งานขอคืน ยกเว้นภาษี งานใบกำกับการขนย้ายสุรา/เอทานอล
ผ่าน Mobile Application โดยผู้ประกอบการสามารถดาวน์โหลดและเข้าใช้งานได้ทันที การเข้าใช้งานจะใช้รหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านเดียวกับระบบ e-Excise
หากมีข้อสงสัย ติดต่อ 02-2415600-19 ต่อ 64204, 64207
ระบบ Mobile Application (Excise Smart service) เป็นระบบงานที่ ให้บริการต่ออายุใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ เป็นระบบงานที่ให้บริการ
ชำระภาษีของผู้เสียภาษี ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป ให้สามารถยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต ผ่าน Mobile Device ในรูปแบบ Self Service
โดยระบบจะแสดงรายการใบอนุญาต และสรุปค่าธรรมเนียม ซึ่งสามารถชำระเงินได้หลายช่องทางทั้งบัตรเครดิต/เดบิต เคาน์เตอร์เซอร์วิส
และธนาคารกรุงไทย โดยใช้บาร์โค้ดที่ได้รับ รวมทั้งยังมีระบบแจ้งเตือน ก่อนกำหนดต่อใบอนุญาต เพื่อให้กลุ่มผู้ใช้งานดังกล่าวข้างต้นสามารถต่อใบอนุญาตได้ทันเวลา