ระบบบัญชีผู้เสียภาษีรายตัว (Excise+) บริการด้าน Digital ของกรมสรรพสามิต ให้ผู้ประกอบการเรียกดูธุรกรรมต่างๆ ทั้งงานทะเบียนรายตัว
ทะเบียนใบอนุญาต ทะเบียนสินค้า/บริการ งานชำระภาษี งานงบเดือน งานขอคืน ยกเว้นภาษี งานใบกำกับการขนย้ายสุรา/เอทานอล
ผ่าน Mobile Application โดยผู้ประกอบการสามารถดาวน์โหลดและเข้าใช้งานได้ทันที การเข้าใช้งานจะใช้รหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านเดียวกับระบบ e-Excise
หากมีข้อสงสัย ติดต่อ 02-2415600-19 ต่อ 64204, 64207